Galeria nad Potokiem

Andrzeja Struga 71, Radom

Szczegółowe informacje – Galeria nad Potokiem

Status
Istniejący
Data oddania do użytkowania
2018 Q1
GLA
5 200 m2

Obiekty handlowe w mieście

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).